(Last Updated On: 10 listopada 2011)

Przekazywanie danych między rejestrami, w których gromadzone są informacje o obywatelstwach, wydanych paszportach i dowodach osobistych, a rejestrem PESEL musi się odbywać w sposób zapewniający maksymalną ochronę danych osobowych. To główne założenie rozporządzenia w sprawie trybu i terminów przekazywania danych między rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi. Jego autorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Więcej … Źródło: Nasz PESEL już tak łatwo nie wycieknie z urzędu

Oceń artykuł