(Last Updated On: 8 marca 2011)

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. nr 97poz.674 z późn. zm.) rada gminy ma kompetencje do określenia w drodze regulaminu wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowych warunków ich przyznawania.


Więcej … Źródło: Nauczyciel zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego

Oceń artykuł