(Last Updated On: 15 marca 2011)

Netia zapowiada złożenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił we wtorek odwołanie Netii od decyzji Izby Skarbowej.
Wtorkowa decyzja WSA oznacza, że telekomunikacyjna spółka nie otrzyma zwrotu prawie 60 mln zł (..)

Więcej … Źródło: Netia chce złożyć skargę kasacyjną do NSA