(Last Updated On: 14 lipca 2011)

Sprawy między przedsiębiorcami będą rozpoznawane tak samo jak sprawy zwykłych obywateli. To najważniejsza zmiana, którą przewiduje nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, nad którą prace rozpoczął Sejm. Nowe przepisy zwiększają też obowiązki uczestników postępowania cywilnego. Zgodnie z nimi strony sporu będą musiały przedstawiać dowody na poparcie swoich twierdzeń już w pierwszych pismach kierowanych do sądu. Oznacza to, że wszystkie wnioski dowodowe co do zasady trzeba będzie zawrzeć już w pozwie czy odpowiedzi na niego.


Więcej … Źródło: Nie będzie już specjalnej procedury sądowej dla przedsiębiorców

Oceń artykuł