(Last Updated On: 21 listopada 2011)

Klub SLD złożył w poniedziałek w Sejmie projekt zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej. Proponuje wykreślenie z niej, wprowadzonego we wrześniu, zapisu o ograniczeniu prawa do informacji ze względu na „ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa”.


Więcej … Źródło: Nie będzie ograniczania informajci publicznej ze względu na "ważny interes gospodarczy państwa"? SLD złożyło projekt ustawy

Oceń artykuł