(Last Updated On: 11 marca 2011)

DOMINIK GAŁKOWSKI – Wystąpienie przeciwko rządowi z roszczeniem grupowym o szkodę wynikającą z uchwalenia zmiany w systemie OFE wymagałoby uprzedniego stwierdzenia niezgodności ustawy reformującej składki emerytalne z konstytucją.


Więcej … Źródło: "Nie da się wyliczyć szkody za niższe składki do OFE"

Oceń artykuł