(Last Updated On: 13 stycznia 2011)

Skargę do sądu powszechnego można wnieść jedynie od wyroku sądu arbitrażowego wydanego w Polsce. Natomiast skarga taka nie przysługuje w stosunku do wyroków wydanych za granicą.


Więcej … Źródło: Nie każde orzeczenie sądu arbitrażowego strona ma prawo zaskarżyć do sądu powszechnego

Oceń artykuł