(Last Updated On: 12 maja 2011)

Tylko ukończenie kursu, którego program zatwierdzi resort pracy, będzie uprawniało do zajmowania się dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych oraz do pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

HZXryiwj6vA - Nie każdy kurs pozwala na zatrudnienie w żłobku

Więcej … Źródło: Nie każdy kurs pozwala na zatrudnienie w żłobku