(Last Updated On: 28 stycznia 2011)

Różnica między ustnym a pisemnym uzasadnieniem wyroku, która wynika z przyczyn losowych, jest podstawą do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego.


Więcej … Źródło: Nie może być różnicy między ustnym a pisemnym uzasadnieniem wyroku

Oceń artykuł