(Last Updated On: 9 listopada 2011)

Klauzule umowne nakazujące, aby sprzedaż artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych odbywała się w tradycyjny sposób i przy obowiązkowej obecności dyplomowanego farmaceuty, są ograniczeniem konkurencji ? uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).


Więcej … Źródło: Nie można narzucać kanałów dystrybucji kosmetyków

Oceń artykuł