(Last Updated On: 17 listopada 2011)

Rozpatrzenie odwołania od decyzji środowiskowej nie zamyka drogi do zakwestionowania rozstrzygnięcia organu administracji, gdyż możliwa jest skarga do sądu administracyjnego. Czy skarżący mogą żądać wstrzymania przez sąd wykonania takiej decyzji?


Więcej … Źródło: Nie można wstrzymać wykonania decyzji środowiskowej

Oceń artykuł