(Last Updated On: 31 maja 2011)

Dłużnik zmarł i pozostawił nieuregulowane wierzytelności oraz duży majątek. Nie wiadomo, kto jest jego spadkobiercą. Aby wierzyciel zaspokoił roszczenia ze spadku, musi wystąpić z wnioskiem do sądu o ustalenie, kto dziedziczy po zmarłym.

d1tbjiK4AuY - Nie odzyska się długu po zmarłym dłużniku bez nabycia spadku

Więcej … Źródło: Nie odzyska się długu po zmarłym dłużniku bez nabycia spadku