(Last Updated On: 19 października 2011)

Luksemburski Trybunału Sprawiedliwości orzekł wczoraj, że ochronie prawa wynalazków nie podlegają nawet badania naukowe, w których użyto jako materiału wyjściowego komórek ludzkich. Decyzja zapadła w sprawie, którą skierował do trybunału Oliver Brüstle. W 1997 r. opatentował on wytwarzanie oczyszczonych progenitorowych komórek nerwowych z ludzkich embrionalnych komórek macierzystych.


Więcej … Źródło: Nie wolno patentować wynalazków wykorzystujących ludzkie embriony

Oceń artykuł