(Last Updated On: 14 grudnia 2010)

Ubezpieczony będzie mógł żądać od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek przez 10 lat od ich zapłaty, a nie jak dotychczas, tylko przez 5 lat. Taką zmianę przewiduje przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń.


Więcej … Źródło: Nienależnie opłacone składki ZUS: Będzie 10 lat na żądanie ich zwrotu

Oceń artykuł