(Last Updated On: 17 marca 2011)

Strona, na której wniosek zostało wszczęte postępowanie, może żądać jego zawieszenia. Warunkiem jest brak sprzeciwu pozostałych stron oraz brak zagrożenia interesu społecznego


Więcej … Źródło: Niepodjęte postępowanie należy umorzyć

Oceń artykuł