(Last Updated On: 16 maja 2011)

Prawo do sądu zagwarantowane w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka obejmuje również prawo do żądania od państwa skutecznego wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych.

IKc i3toszY - Nieskuteczna egzekucja narusza prawo do sądu

Więcej … Źródło: Nieskuteczna egzekucja narusza prawo do sądu