(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

Wszyscy radni jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtowie i burmistrzowie miast mają jeszcze miesiąc na złożenie informacji o posiadanym majątku. Od tej kadencji niezłożenie oświadczenia majątkowego w dodatkowo wyznaczonym terminie przez radnego lub wójta będzie równoznaczne z wygaszeniem mandatu lub utratą zajmowanej funkcji

bs4HxL CmoY - Nieterminowe złożenie oświadczenia o majątku oznacza utratę funkcji radnego

Więcej … Źródło: Nieterminowe złożenie oświadczenia o majątku oznacza utratę funkcji radnego