(Last Updated On: 31 maja 2011)

Zadłużenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na koniec 2012 roku wyniesie 17,7 mld zł. ZUS na wypłatę emerytur wykorzysta pieniądze z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Rząd poprawiłby kondycję FUS, wydłużając wiek emerytalny i podwyższając składkę rentową.

u2cB9ia mak - Niezagrożona wypłata emerytur - rząd sięgnie po pieniądze z FUS

Więcej … Źródło: Niezagrożona wypłata emerytur – rząd sięgnie po pieniądze z FUS