(Last Updated On: 25 stycznia 2011)

17,7 tys. hektarów obszarów chronionych w całym kraju nie ma umocowania w księgach wieczystych – ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. W opinii NIK, brak tych wpisów może spowodować roszczenia wobec Skarbu Państwa, np. od osób prywatnych.


Więcej … Źródło: NIK: bałagan w księgach wieczystych parków narodowych

Oceń artykuł