(Last Updated On: 25 maja 2011)

Natriusze chcą samodzielnie podejmować decyzje o wyjeździe do klienta. Obecnie przepisy stanowią, że tylko wyjątkowo można sporządzić akt poza kancelarią, a za dokonanie bezzasadnej czynności wyjazdowej grożą kary dyscyplinarne.

LXch4O2PBsA - Notariusze chcą większej swobody dokonywania czynności poza kancelarią

Więcej … Źródło: Notariusze chcą większej swobody dokonywania czynności poza kancelarią