(Last Updated On: 11 maja 2011)

Przepisy o instrukcji kancelaryjnej umożliwiają tym urzędom, które wciąż posługują się dokumentacją papierową, skuteczne procedowanie spraw w przypadku, gdy wpływa do nich dokument elektroniczny. Jednocześnie zapewniają samorządom stosowanie e-dokumentacji w szerokim zakresie

LWwlMo6OKKo - Nowa instrukcja kancelaryjna toruje drogę upowszechnieniu e-dokumentów

Więcej … Źródło: Nowa instrukcja kancelaryjna toruje drogę upowszechnieniu e-dokumentów