(Last Updated On: 4 marca 2011)

Jeżeli przedsiębiorca nie usunie w terminie braków we wniosku lub nie dołączy do niego dokumentów, minister gospodarki będzie mógł odmówić wpisu do rejestru przedstawicielstw zagranicznych.


Więcej … Źródło: Nowa ustawa deregulacyjna: 7 dni na poprawki dla zagranicznej firmy

Oceń artykuł