(Last Updated On: 18 maja 2011)

Termin rozpoczęcia akcji wymiany starych dowodów osobistych na nowoczesne chipowe blankiety został przesunięty o półtora roku. Powodem opóźnienia są problemy związane z wyłonieniem firmy odpowiedzialnej za wykonanie dokumentów.

m9woqSp sxc - Nowe dowody osobiste dopiero za dwa lata

Więcej … Źródło: Nowe dowody osobiste dopiero za dwa lata