(Last Updated On: 23 kwietnia 2013)

Zmiany wprowadzone w 2013 r. do ustaw o podatku dochodowym dotyczą m.in. umów leasingu. Jak w przypadku każdej nowości, również w odniesieniu do tego zagadnienia pojawiają się wątpliwości co do sposobu i zakresu stosowania nowych uregulowań.

Więcej … Źródło: Nowe reguły rozliczania leasingu