(Last Updated On: 7 kwietnia 2011)

Sprzedaż piwa na stadionach podczas meczów, zakaz picia alkoholu na basenie i zniesienie nakazu kierowania osób uzależnionych na leczenie. Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nowe regulacje opracowało Ministerstwo Zdrowia. Projekt został przekazany już pod obrady Rady Ministrów.

XYXSDM1CskI - Nowe zasady dotyczące spożywania i sprzedawania alkoholu

Więcej … Źródło: Nowe zasady dotyczące spożywania i sprzedawania alkoholu