(Last Updated On: 25 listopada 2010)

Warszawa, 25.11.2010 (ISB) -Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) zgodziło się na emisję od 2 mln do 5 mln warrantów uprawniających do objęcia od 2 mln do 5 mln akcji serii D spółki, wynika z treści uchwał. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa (..)


Więcej … Źródło: NWZ DSS zgodziło się na emisję warrantów zamiennych na 2-5 mln akcji

Oceń artykuł