(Last Updated On: 27 grudnia 2010)

Jeżeli strony nie zawarły umowy o pracę na piśmie, pracodawca powinien najpóźniej w dniu dopuszczenia pracownika do pracy potwierdzić mu ustalenia dotyczące stron umowy, jej rodzaju oraz warunków. Brak takiego pisemnego potwierdzenia umowy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.


Więcej … Źródło: O co powinien zadbać pracownik, zawierając umowę o pracę

Oceń artykuł