(Last Updated On: 17 marca 2011)

Na wniosek przedsiębiorcy zezwolenie na odzysk i magazynowanie odpadów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydaje starosta w formie decyzji administracyjnej.


Więcej … Źródło: O miejscu na odpady decyduje starosta

Oceń artykuł