(Last Updated On: 28 kwietnia 2011)

Sąd może przyznać ubezpieczonemu rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem po zasięgnięciu pisemnej lub ustnej opinii u wybranego lekarza specjalisty.

OtLyqhYXpqM - O prawie do renty zdecyduje lekarz wyznaczony przez sędziego

Więcej … Źródło: O prawie do renty zdecyduje lekarz wyznaczony przez sędziego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here