(Last Updated On: 11 maja 2011)

Jawność postępowania dyscyplinarnego toczącego się wobec notariusza będzie można wyłączyć tylko w przypadkach wyjątkowych. Wyrok zawsze będzie ogłaszany publicznie.

WUOWWok1J94 - O przewinieniach zawodowych notariusza sąd orzeknie publicznie

Więcej … Źródło: O przewinieniach zawodowych notariusza sąd orzeknie publicznie