(Last Updated On: 22 grudnia 2010)

Prezydent USA Barack Obama podpisał ustawę zakazującą dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w amerykańskich siłach zbrojnych. To koniec obowiązującej dotąd zasady „Don’t ask, don’t tell”, czyli „Nie pytaj, nie mów”. Zgodnie z nią osoby, które otwarcie przyznawały się do homo- lub biseksualizmu, nie mogły służyć w armii.

Więcej … Źródło: Obama podpisał: geje mogą służyć w armii USA

Oceń artykuł