(Last Updated On: 12 kwietnia 2011)

Papiery skarbowe i akcje są postrzegane jako komplementarne składniki portfeli inwestycyjnych. Ale też można nie patrzeć jako na walory konkurencyjne. Wzrost rentowności obligacji powoduje, że stają się one bardziej atrakcyjne niż akcje. Na razie sytuacja jest bliska remisu.

Więcej … Źródło: Obligacje jeszcze niegroźne dla akcji