(Last Updated On: 13 stycznia 2011)

Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia niepieniężne emituje minister Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem finansów.


Więcej … Źródło: Obligacje mogą być imienne lub na okaziciela

Oceń artykuł