(Last Updated On: 30 kwietnia 2013)

Wyrok Sądu Najwyższego, wbrew opinii niektórych komentatorów, nie musi mieć aż tak daleko idących skutków dla spółek.

oBsbRswGOyY - Obowiązek wypłaty dywidendy? Nie tak szybko

Więcej … Źródło: Obowiązek wypłaty dywidendy? Nie tak szybko