(Last Updated On: 16 marca 2011)

Polskie ustawy tzw. konsumenckie nakładają na przedsiębiorców obowiązek udzielenia kupującemu informacji dotyczących prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz sprzedawanego towaru. Warto pokrótce przybliżyć ten temat. 

Więcej … Źródło: Obowiązki przedsiębiorców w świetle ustaw konsumenckich