(Last Updated On: 18 grudnia 2010)

Rejestr PESEL będzie podstawowym rejestrem gromadzącym dane związane z tożsamością osób. Dane te wprowadzać będą bezpośrednio organy rejestrujące określone zdarzenia, tj. kierownicy urzędów stanu cywilnego, wojewodowie i konsulowie oraz organy gmin wydające dowody osobiste. Rejestr ten będzie pełnił rolę nadrzędną wobec innych rejestrów centralnych.


Więcej … Źródło: Obywatel będzie miał dostęp do swoich danych w rejestrze PESEL

Oceń artykuł