Od 2013 r. ma zniknąć NIP dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Takie osoby posługiwać się będą tylko numerem PESEL. Firmy nadal będą musiały posiadać NIP, ale od 1 lipca 2011 r. będzie on im nadawany od razu, a nie w drodze decyzji administracyjnej. Skróci to i uprości całą procedurę. To najważniejsze propozycje zmian zawarte w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw.

Od 1 lipca 2011 r. powinien też ruszyć Centralny Rejestr Podmiotów ? Krajowa Ewidencja Podatników. Jego działalność ma skrócić obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Będą w nim także gromadzone dane z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych. Chodzi o informacje dotyczące m.in.: obowiązków podatkowych, okresu zawieszenia działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez przedsiębiorcę.
źródło:kprm.gov.pl

Więcej … Źródło: Obywatel tylko z PESEL-em

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o