(Last Updated On: 23 maja 2011)

Administracja publiczna korzysta już i będzie w coraz szerszym stopniu korzystać z możliwości, jakie stwarza wynajmowanie usług informatycznych i infrastruktury w modelu chmury obliczeniowej od zewnętrznych dostawców. Problemem długo jeszcze pozostanie przekazywanie na zewnątrz danych chronionych z mocy prawa.

Więcej … Źródło: Ochrona publicznych danych w chmurze