(Last Updated On: 4 kwietnia 2011)

Żłobki nie będą już zakładami opieki zdrowotnej, nie będą więc spełniać takich standardów jak szpitale. Gminy będą mogły zatrudniać dziennego opiekuna, który zajmie się maksymalnie pięciorgiem dzieci w swoim domu, a budżet sfinansuje składki ubezpieczeniowe, jeżeli rodzice legalnie zatrudnią nianię, nawet gdy ta będzie członkiem rodziny.

q6y1 kw0ti8 - Od dziś będzie łatwiej zakładać żłobki

Więcej … Źródło: Od dziś będzie łatwiej zakładać żłobki