(Last Updated On: 22 marca 2011)

Spółka mająca siedzibę za granicą chciałaby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej także w Polsce. W tym celu może ona utworzyć jeden lub więcej oddziałów. Aby tego dokonać, musi wpisać się do rejestru przedsiębiorców


Więcej … Źródło: Oddział spółki zagranicznej należy zarejestrować w Polsce

Oceń artykuł