(Last Updated On: 12 sierpnia 2012)

Zwolnieniu podmiotowemu z podatku VAT podlegają tzw. drobni przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Jeżeli kwota ta zostanie przekroczona, to zwolnienie traci moc z dniem przekroczenia.

Więcej … Źródło: Odliczenie VAT przy utracie zwolnienia podmiotowego