(Last Updated On: 24 listopada 2010)

W przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy, pewna grupa osób uprawniona jest do otrzymania odprawy pośmiertnej. Będzie się im ona należała także w sytuacji, gdy zmarły przebywał na zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.


Więcej … Źródło: Odprawa pośmiertna wolna od podatku

Oceń artykuł