(Last Updated On: 11 lipca 2011)

Odszkodowanie za wadliwą decyzję, przysługujące na podstawie art. 160 kodeksu postępowania administracyjnego, wydaną przed dniem wejścia w życie konstytucji, nie obejmuje utraconych korzyści.


Więcej … Źródło: Odszkodowania za wadliwą decyzję administracyjną: Uwzględniać można tylko szkodę rzeczywiście poniesioną

Oceń artykuł