(Last Updated On: 1 kwietnia 2011)

Osoby poszkodowane wadliwymi decyzjami administracyjnymi wydanymi przed 1 września 2004., mają prawo żądać odszkodowania od Skarbu Państwa tylko w zakresie poniesionych strat. Nie mogą natomiast domagać się zwrotu utraconych korzyści.

cX1t1sPxsAk - Odszkodowanie od Skarbu Pańśtwa tylko za straty, nie za korzyści

Więcej … Źródło: Odszkodowanie od Skarbu Pańśtwa tylko za straty, nie za korzyści