(Last Updated On: 27 grudnia 2010)

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem tymczasowe aresztowanie powinno obejmować zarówno szkodę rzeczywistą jak utracone korzyści.


Więcej … Źródło: Odszkodowanie za niezgodne z prawem tymczasowe aresztowanie obejmie także utracone korzyści

Oceń artykuł