(Last Updated On: 23 grudnia 2010)

W obrocie gospodarczym umowy dochodzą do skutku najczęściej nie w wyniku długotrwałych i burzliwych negocjacji, lecz są po prostu wynikiem przyjęcia oferty. Tego typu kontrakty stosunkowo rzadko przybierają formę pisemną, choć nie można im odmówić mocy obowiązującej. W praktyce ofertowy sposób zawarcia umowy rodzi sporo wątpliwości.

Więcej … Źródło: Oferta jako sposób na zawarcie umowy

Oceń artykuł