(Last Updated On: 2 marca 2011)

Dane na temat opieki zdrowotnej oferowanej przez pracodawców europejskich zebrane zostały w ramach badania Mercer „2010 Pan-European Health & Benefits Survey”. Badanie to przeprowadzone zostało w 14 krajach Europy i uwzględnia odpowiedzi 556 pracodawców.

Więcej … Źródło: Opieka zdrowotna oferowana przez pracodawców europejskich

Oceń artykuł