(Last Updated On: 6 kwietnia 2011)

Wysokość opłaty za wprowadzenie leku na rynek zostanie uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

xvkVMXkV8n0 - Opłata za dopuszczenie leku do obrotu będzie wyższa

Więcej … Źródło: Opłata za dopuszczenie leku do obrotu będzie wyższa