(Last Updated On: 26 maja 2011)

Nie ulega wątpliwości, że przychody z odsetek naliczanych na podstawowym firmowym rachunku bankowym stanowią dla przedsiębiorcy przychód podatkowy ze źródła jakim jest działalność gospodarcza. Niestety kwestia kwalifikowania odsetek od lokat terminowych, na których przedsiębiorca przechowuje wolne środki pieniężne wygenerowane w prowadzeniu tej działalności, nie jest już tak oczywista.

Więcej … Źródło: Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy