(Last Updated On: 18 maja 2011)

Warszawskie organizacje lokatorów sprzeciwiają się proponowanym przez ministerstwo infrastruktury zmianom w przepisach dotyczących mieszkań komunalnych. Resort proponuje m.in. najem lokali na czas określony czy urealnienie stawek czynszu.

R TtPjtLJc0 - Organizacje lokatorów przeciw zmianom zasad wynajmu mieszkań komunalnych

Więcej … Źródło: Organizacje lokatorów przeciw zmianom zasad wynajmu mieszkań komunalnych